Onderzoeksvraag 1

Onderzoeksvraag 1

Instructie
In deze onderzoeksvraag vragen wij u te luisteren naar een muziekfragment. Vervolgens vragen wij u enkele vragen te beantwoorden. Hierbij gaat het niet om goed of fout, maar om datgene wat u (en alleen u) hoort in dit fragment.
Als u de  vragen heeft beantwoord kunt u uw antwoord verzenden.

Muziekfragment
Klik hier om het muziekfragment te beluisteren. Wij willen u vragen om dit één keer te doen en vervolgens de onderstaande vragen te beantwoorden. Daarna kunt u uw vragen beantwoorden.

 

(function(t,e,s,n){var o,a,c;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(n)||(o=e.getElementsByTagName(s),a=o[o.length-1],c=e.createElement(s),c.type=”text/javascript”,c.async=!0,c.id=n,c.src=[“https:”===location.protocol?”https://”:”http://”,”widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd4qI3wQPZUgVP7U3xEqiwAIE_2BZFjqDUxskWZpf4VUY1K.js”].join(“”),a.parentNode.insertBefore(c,a))})(window,document,”script”,”smcx-sdk”); Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers