Fundraising

Ik heb veel ervaring met het opstellen van projectplannen en begrotingen. Voor verschillende opdrachtgevers doe ik de fundraising en het aanvraagtraject bij fondsen. Ik verzorg indien gewenst ook een sponsor- of crowdfundingtraject.
Plannen en begrotingen ontwikkel ik in samenspraak met de klant.
100% Succes is nooit verzekerd, maar mijn score als fundraiser ligt in de afgelopen jaren gemiddeld op 80% van de totaal begrote kosten per project.

Ik verricht(te) deze werkzaamheden voor onder andere het Apollo Ensemble, het Nederlands Koor Festival, het Festival Hoorn-Oude Muziek Nu, het Stadsjongenskoor Oldenzaal en het Andriessen / De Klerk Festival 2017. Recent kwamen daar het Hollands Collectief, vrouwenkoor Lux Vocaal Ensemble en de Stichting De Nije Symfony bij.

Voorwaarde voor een goede samenwerking in de vierhoek bestuur – artistiek – zakelijk – productioneel is een goed teamwork en wederzijds vertrouwen. Om mijn werk als fundraiser / zakelijk leider voor een organisatie optimaal te kunnen doen heb ik volledig inzicht in de inhoudelijke plannen en de cijfers nodig. Daar staat tegenover dat deze gegevens door mij altijd volledig onder embargo en met inachtneming van de privacyregels worden behandeld.

Heeft u belangstelling voor mijn werk op het gebied van fundraising, al of niet in combinatie met het zakelijk leiderschap? Neem dan contact met me op.

Terug naar Home >