CV

Hil PR

Hilbrand Adema
*7 september 1955, Amsterdam
Betrokken, gedreven, enthousiast, vasthoudend, deskundig, stimulerend

Vanaf 2016 – heden

 • Zakelijke leiding Stichting De Nije Symfony tbv Festival Saint-Saëns 2021 (Friesland, www.nijesymfony.nl, 2020-heden)
 • Zakelijke leiding vrouwenkoor Lux Vocaal Ensemble (Dronten, www.luxvocaalensemble.nl, 2020-heden)
 • Zakelijke leiding professioneel vocaal kwartet Hollands Collectief, www.hollandscollectief.com (2019-heden)
 • Zakelijke leiding project Jong Vocaal Twente (JVT), oprichting en zakelijke leiding bestuur ten behoeve van een kinderkoor in Almelo (2019-heden)
 • Productieleiding en fundraising project Il Re Lear, operaproject rond de voorgenomen gelijknamige opera van Giuseppe Verdi met historisch geïnformeerde muziek van componist Loek van der Heide. Te realiseren in het seizoen 2023-2024.
 • Fundraising en zakelijke leiding van het jongenskorenfestival Boys, Keep on Singing! van de gelijknamige stichting. Het online symposium voor professionals staat gepland op vrijdag 25 juni. www.boyskeeponsinging.com
 • Choir Agency NL: kooragentschap in Nederland voor Interkultur. Ten behoeve van de World Choir Games in Vlaanderen (5-15 juli 2020) en andere koorevenementen van Interkultur. www.choiragency.nl
 • Fundraising voor het project A Possibility (Stefan Gerritsen en Elisabeth Blom) waarin de combinatie koor en gitaar centraal staat. Er worden nieuwe composities geschreven voor deze combinatie. Realisering vanaf juli 2019.
 • Projectleiding en fundraising symposium Naar een Bloeiend Korenveld van de Federatie van Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) (23 september 2017)
 • Sponsoring Apollo Ensemble (Lelystad) (2017-2018)
 • Fundraising en projectleiding Boys, Keep on Singing! (vanaf september 2016)
 • Projectleiding Mens en Melodie Online (vanaf september 2016)
 • Eigenaar www.podiumplein.nl (vanaf 1 mei 2016)

Tot 2016

 • Zakelijke leiding Andriessen / De Klerk Festival (2015 – 2017)
 • Hoofdredactie De Dirigent (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs, BvOI (2014-2020)
 • Projectleiding en fundraising Jubileum 100 Jaar Stadsjongenskoor Oldenzaal (2013-2016)
 • Hoofdredacteur tijdschrift Mens en Melodie (2012-2014)
 • Zakelijke leiding Nederlands Koor Festival (najaar 2010 tot 1 september 2016)
 • Acquisitie Barokensemble La Primavera (2012-2014)
 • Zakelijke en artistieke leiding Festival Hoorn-Oude Muziek Nu (2007-2012 en vanaf maart 2015)
 • Beleidsmedewerker Stichting SNK / Unisono / Kunstfactor (landelijk centrum voor resp. koorzang, amateurmuziek, amateurkunst, 1992-2012)
 • Reisaanbod Albanië via albaniereizenopmaat.nl (sinds 2007)
 • Start eigen bedrijf AdemaMusica (2006)

Tot 2006

 • Consulent amateurmuziek bij Stichting De Kunst, centrum voor amateurkunst Noord Holland (1992-2005)
 • Ambtelijk secretaris Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT), 1986-1992
 • Assistent middeleeuwse muziekwetenschap UvA (1982-1985)
 • Uitvoerend musicus bij het Geselscap Goet ende Fyn, ensemble voor middeleeuwse muziek en volksmuziek (1982-1985)
 • Muziekwetenschap UvA, doctoraal examen 1985. Hoofdvak etnomusicologie, bijvakken Oudoccitaanse taal- en letterkunde en Postklassiek Latijn
 • Eindexamen Atheneum 1974, Cartesius Lyceum Amsterdam

Publicaties

 • Talloze publicaties over koormuziek, blaasmuziek, amateurkunst en het muziekleven in De Dirigent, ZINGmagazine, Vocaal, Mens en melodie, Dechorum en Toonkunstnieuws (1986-heden).
 • Muziekwijzer, Handboek voor besturen en artistieke leiding in de amateurmuziek. Met Hans Noyens. Uitgave van Unisono / Kunstfactor, tweede editie 2008. Dit boek is nog verkrijgbaar; bestel het hier (prijs € 10 plus € 3,50 verzendkosten).
 • De Bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland. Eindredactie Hilbrand Adema. Utrecht 1994, uitgave Stichting Nederlandse Korenorganisaties SNK. Verkrijgbaar bijv. via www.boekwinkeltjes.nl.
 • Het biologisch-muzisch ritme. Op zoek naar de oerprincipes van het biologisch-muzische in de mens en hun toepassingen in de westerse cultuur : de voornaamste resultaten van een door Jos Smits van Waesberghe verricht onderzoek. Auteurs: Hilbrand Adema en prof. dr. Jos. Smits van Waesberghe. Amsterdam 1983. Uitgave Stichting Nederlandse Toonkunstenaarsraad. Verkrijgbaar bijv. via www.boekwinkeltjes.nl.

Terug naar Home >