CV

Hil PR

Hilbrand Adema
*7 september 1955, Amsterdam
Betrokken, gedreven, enthousiast, vasthoudend, deskundig, stimulerend

Vanaf 2016 – heden

 • Zakelijke leiding Stichting De Nije Symfony tbv Festival Saint-Saëns 2021 (Friesland, www.nijesymfony.nl, 2020-2021)
 • Zakelijke leiding vrouwenkoor Lux Vocaal Ensemble (Dronten, www.luxvocaalensemble.nl, 2020-2022)
 • Zakelijke leiding professioneel vocaal kwartet Hollands Collectief, www.hollandscollectief.com (2019-2022)
 • Zakelijke leiding project Jong Vocaal Twente (JVT), oprichting en zakelijke leiding bestuur ten behoeve van een kinderkoor in Almelo (2019-heden)
 • Productieleiding en fundraising project Il Re Lear, operaproject rond de voorgenomen gelijknamige opera van Giuseppe Verdi met historisch geïnformeerde muziek van componist Loek van der Heide. Te realiseren in 2023-2025.
 • Fundraising en zakelijke leiding van het jongenskorenfestival Boys, Keep on Singing! van de gelijknamige stichting.  www.boyskeeponsinging.com
 • Fundraising voor het project A Possibility (Stefan Gerritsen en Elisabeth Blom) waarin de combinatie koor en gitaar centraal staat. Er worden nieuwe composities geschreven voor deze combinatie. Realisering 2019-2022.
 • Projectleiding en fundraising symposium Naar een Bloeiend Korenveld van de Federatie van Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) (23 september 2017)
 • Fundraising en projectleiding Boys, Keep on Singing! (vanaf september 2016)
 • Projectleiding Mens en Melodie Online (vanaf september 2016)
 • Eigenaar www.podiumplein.nl (vanaf 1 mei 2016)

Tot 2016

 • Zakelijke leiding Andriessen / De Klerk Festival (2015 – 2017)
 • Hoofdredactie De Dirigent (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs, BvOI (2014-2020)
 • Projectleiding en fundraising Jubileum 100 Jaar Stadsjongenskoor Oldenzaal (2013-2016)
 • Hoofdredacteur tijdschrift Mens en Melodie (2012-2014)
 • Zakelijke leiding Nederlands Koor Festival (najaar 2010 tot 1 september 2016)
 • Acquisitie Barokensemble La Primavera (2012-2014)
 • Zakelijke en artistieke leiding Festival Hoorn-Oude Muziek Nu (2007-2012 en vanaf maart 2015)
 • Beleidsmedewerker Stichting SNK / Unisono / Kunstfactor (landelijk centrum voor resp. koorzang, amateurmuziek, amateurkunst, 1992-2012)
 • Reisaanbod Albanië via albaniereizenopmaat.nl (sinds 2007)
 • Start eigen bedrijf AdemaMusica (2006)

Tot 2006

 • Consulent amateurmuziek bij Stichting De Kunst, centrum voor amateurkunst Noord Holland (1992-2005)
 • Ambtelijk secretaris Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT), 1986-1992
 • Assistent middeleeuwse muziekwetenschap UvA (1982-1985)
 • Uitvoerend musicus bij het Geselscap Goet ende Fyn, ensemble voor middeleeuwse muziek en volksmuziek (1982-1985)
 • Muziekwetenschap UvA, doctoraal examen 1985. Hoofdvak etnomusicologie, bijvakken Oudoccitaanse taal- en letterkunde en Postklassiek Latijn
 • Eindexamen Atheneum 1974, Cartesius Lyceum Amsterdam

Publicaties

 • Talloze publicaties over koormuziek, blaasmuziek, amateurkunst en het muziekleven in De Dirigent, ZINGmagazine, Vocaal, Mens en melodie, Dechorum en Toonkunstnieuws (1986-heden).
 • Muziekwijzer, Handboek voor besturen en artistieke leiding in de amateurmuziek. Met Hans Noyens. Uitgave van Unisono / Kunstfactor, tweede editie 2008. Dit boek is nog verkrijgbaar; bestel het hier (prijs € 10 plus € 3,50 verzendkosten).
 • De Bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland. Eindredactie Hilbrand Adema. Utrecht 1994, uitgave Stichting Nederlandse Korenorganisaties SNK. Verkrijgbaar bijv. via www.boekwinkeltjes.nl.
 • Het biologisch-muzisch ritme. Op zoek naar de oerprincipes van het biologisch-muzische in de mens en hun toepassingen in de westerse cultuur : de voornaamste resultaten van een door Jos Smits van Waesberghe verricht onderzoek. Auteurs: Hilbrand Adema en prof. dr. Jos. Smits van Waesberghe. Amsterdam 1983. Uitgave Stichting Nederlandse Toonkunstenaarsraad. Verkrijgbaar bijv. via www.boekwinkeltjes.nl.

Terug naar Home >